ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

Κατάστημα Α' - Εργαστήριο - Έκθεση: Ερμού & Θεοτοκοπούλου 1, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 28.17.562, Fax: 2129557075, Κιν.: 6944 472516

Κατάστημα Β' : Φαιδριάδων 123, 113 64 Άνω Κυψέλη
Τηλ./Fax: 210 86.19.295, Τηλ.: 210 86.27.710 Κιν.: 6977 842550